روانشناختی

این دسته از مطالب وبسایت مشاوره و روانشناسی مشاورانه در مورد مسائل روانشناختی از جمله : افسردگی، اضطراب، بیش فعالی، پرخاشگری، وسواس و سایر مشکلاتی خواهد بود که هرکدام در پیوستاری از خفیف تا شدید، نوع و درجه متفاوتی از مشکل را ایجاد خواهند کرد.

با توجه به رابطه و تاثیر متقابل حالات روحی و ذهنی با سلامت جسمانی یا مشکلات فیزیکی، توجه به هر کدام از ابعاد روانشناختی یا جسمی، آثار پیش بینی شده و حتی غیرقابل انتظاری را در بعد دیگر از وجود متحد انسان ایجاد میکند که نتیجتا کل سلامت فرد در تمام ابعاد را تحت تاثیر قرار میدهد.

[caption id="attachment_583" align="aligncenter" width="1000"]روانشناختی روانشناختی[/caption]

نظر به اینکه مسائل روانی بسیار پیچیده تر از مشکلات جسمی هستند لذا با تمرکز بر روان و ذهن و روح فرد میتوان هم زمینه تکامل را هموار کرد و هم علاوه بر درمان بسیاری از امراض جسمی مرتبط، در زمینه پیشگیری از بروز بسیاری از اختلالهای روانی و جسمی در فرد و در سطح کل اجتماع، گامهای مثبت بلندی را برداشت.

بسیاری از اختلالات و مشکلات روحی و روانی که بعضا کوچک قلمداد می شوند، به همان اندازه کارکرد منفی خود را در زندگی فرد خواهند داشت.

باید توجه داشت که تمام مسائل و مشکلات بزرگ، ابتدا موضوعاتی کوچک و غیرقابل اهمیت بوده اند که با پیشرفت و سن و سال و سازمان یافتن شخصیت و عادتها و ارتباطات اجتماعی بعضا جهت دهنده و حتی جهت گیرنده، بزرگ شده و جزء اولین دغدغه های فرد برای رسیدگی محسوب شده و قابل ارزشگذاری روانی و اجتماعی میشوند که باید وقت و هزینه بیشتری را برای رسیدگی اختصاص دهند و صبر تحمل زیادی داشته باشند که در مقایسه با رسیدگی بلافاصل و به موقع در بدو وقوع و ایجاد مسئله، و حتی پیشگیری قبل از ابتلا، پرزیان بوده و به صرفه نیست.

امید است که ضمن افزایش دانش و تشخیص به موقع، موضوعات مربوط به سلامت روان در جامعه و افراد نهادینه شده و اختصاصا تمام ابعاد ساحت خانواده و مقوله تربیت نسل های آبنده را تحت الشعاع قرار دهد.