تحصیل و یادگیری

موضوعات تحصیلی و یادگیری شامل : روشهای مطالعه دروس، افت تحصیلی، برنامه ریزی درسی، تعهد و بسیاری از مسائل دیگر از عوامل و زمینه های اساسی در موفقیت تحصیلی و نهایتا شغلی دانش آموز هستند که بدون توجه به این موارد، حتی زحمات و وقت زیادی که به امور تحصیلی و یادگیری اختصاص داده شده تحت الشعاع قرار گرفته و ضایع میشود.

دلایل پیدایش مشکلات تحصیلی و یادگیری اختصاص به هر فرد و شرایط خاص وی دارد که باید در مشاوره های اختصاصی با مشاوران ارجمند مدارس مورد رسیدگی قرار گیرند.

[caption id="attachment_588" align="aligncenter" width="1000"]تحصیلی و یادگیری تحصیلی و یادگیری[/caption]

دانش آموز و خانواده ایشان باید این نکته را در نظر داشته باشند که برطرف کردن یک مشکل تحصیلی و یا اقدام به پیگیری یک روش یادگیری بهتر و حتی داشتن یک برنامه ریزی درسی دقیق تر، می تواند از دشواری ها در تحصیل کم کند و دوباره کاری ها و عدم اعتماد به نفس و برچسب گذاری ها در مورد خود را پوشش دهد.

سعی بر این هست که دانش لازم جهت تشخیص بهتر مشکلات و شناسایی عوامل بهبود شرایط تحصیلی در اختیار دانش آموزان و خانواده ها قرار گیرد تا ضمن آگاهی، نقاطی که به رسیدگی نیاز دارد شناسایی شده و طی مراجعه به متخصصان امر، پیگیری لازم صورت گیرد.

از مهمترین نکات حائز اهمیت در تحصیل دانش آموزان، میزان پیگیری فعالیت و رصد موضوعات رفتاری واخلاقی ایشان توسط خانواده میباشد که به همان اندازه تاثیر لازم را در ایجاد جدیت در دانش آموز و ترغیب و تشویق وی به تلاش بیشتر دارد.

درصد بزرگی از موفقیت، مرهون نقشی است که والدین محترم در تحصیل فرزندانشان ایفا می کنند، چه در زمینه اختصاص زمان لازم و جهت دادن به فعالیت فرزند و چه کسب اطلاعات و دانش لازم جهت هموار کردن مسیر تحصیلی و شغلی.