خانواده و فرزندان

در این مسیر هستید:صفحه اصلی/خانواده و فرزندان

خانواده و فرزندان

این بخش از مطالب در وبسایت مشاوره و روانشناسی مشاورانه مربوط میشود به مهمترین موضوعاتی که با توجه به وضع جامعه کنونی و پیشرفت تکنولوژی و شکل گیری و تشدید جریان های انحرافی برای جوانان و همچنین نیازها و انتظارات خانواده و فرزندان باید به آنها توجه شود.

در این قسمت راهکارهایی مطرح میشود که با بکارگیری هرچه بهتر آنها زمینه تکامل خانواده و محافظت از حریم خانوادگی در برابر تهدیدات فراهم میشود.

خانواده و فرزندان

اگر بخواهیم نمونه هایی از مسائل مبتلابه خانواده در جامعه کنونی را بیان کنیم میتوانیم به اهم آنها با عناوین زیر اشاره کنیم:

  • تقابل و ناسازگاری در نیازها و خواسته ها و وظایف و حقوق بین اعضای خانواده و فرزندان و والدین.
  • مشاجرات خانوادگی که بدون دستیابی به راه حلی کامل تبدیل به دور باطلی در روابط شده که تشنج ها را دامن میزند.
  • کم رنگ شدن مسیری که انتظار میرود فرزندان برای آینده و جهت دهی به فعالیت ها و علایقشان دنبال کنند.
  • جایگزینی اهداف آینده ساز با تمرکز بر دریافت لذات زود حاصل و کامیابی ها در حوزه هایی مثل تکنولوژی های جدید و شکل گیری گروه های دوستی با فعالیت ها و صمیمیت های افراطی و سایر جهت گیری ها که در دیدگاه و رفتار برخی نوجوانان و جوانان قابل درک هست.
  • کم توجهی برخی فرزندان به تحصیل و علم اندوزی و اعتقاداتی که نشات گرفته از شایعات و واپس زنی هاست. درماندگی آموخته شده نیز میتواند به این مسئله اشاره داشته باشد.

و موضوعات دیگری که بسته به تفاوت های فردی و خانوادگی بصورت خاص در ساخت و ساحت خانواده بروز میکنند.

به ناچار باید راهی برای تعدیل وضعیت و برطرف کردن منشا پیدایش مشکل پیدا شود تا تجربه آرامشی دوباره بر کانون خانواده میسر گردد. لذا این هدف سرلوحه فعالیت وبسایت مشاوره و روانشناسی مشاورانه خواهد بود.

24 05, 1397

تست گوگل پلاس از سرویس ارسال خودکار پست ها

By |1398/2/21 10:53:20مرداد 24ام, 1397|خانواده و فرزندان|بدون ديدگاه

تست گوگل پلاس از سرویس ارسال خودکار پست هاتست گوگل [...]

5 05, 1397

تصحیح خطای ارسال به فیسبوک و تست url shortener اینستاگرام

By |1397/6/7 12:58:59مرداد 5ام, 1397|خانواده و فرزندان|بدون ديدگاه

تصحیح خطای ارسال به فیسبوک و تست url shortener اینستاگرامتصحیح [...]

4 05, 1397

تست اینستاگرام و پست خودکار به اینستاگرام

By |1399/3/1 18:32:20مرداد 4ام, 1397|خانواده و فرزندان|بدون ديدگاه

تست اینستاگرام و پست خودکار از وردپرس به اینستاگرامالفقداخح قلائقحفا [...]