امتحان نوبت دوم درس تفکر و سبک زندگی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه صبح برگزار شد.

FavoriteLoading افزودن این نوشته به لیست علاقه مندی شما