دانش آموزان عزیز، توجه داشته باشید که فقط یک بار امکان شرکت در آزمون وجود دارد. برای هر آزمون زمان کافی اختصاص داده می شود پس لطفا با آرامش، از کل مدت آزمون جهت پاسخ بهتر به سوالات استفاده کنید.

شرکت در آزمون به معنی دریافت امتیاز کامل آن نیست. کیفیت پاسخ و دقت در پاسخگویی مهم هست.

25

زمان آزمون 20 minutes . در هنگام پاسخ دادن به آزمون به زمانسنج نمایش داده شده در این قسمت توجه داشته باشید. اگر این زمان پایان یابد، آزمون بطور خودکار بسته شده و ارسال می شود.


ایجاد شده توسط امید ابراهیمیان‌پور

درس انتخاب دوست و درس قاطعیت و جرئت ورزی – تفکر پایه هفتم

The number of attempts remaining is 1

1 / 5

توضیح دهید که چه رفتارهایی باعث از دست دادن دوستان می شود؟

2 / 5

زمانی که انسان با سختی و مشکل مواجه می شود چه اتفاقی می افتد؟

3 / 5

نظر خود را در مورد بیت زیر بیان کنید.

دشمن دانا بلندت می کند*بر زمینت می زند نادان دوست

تو اول بگو با کیان زیستی*پس آنگه بگویم که تو کیستی

4 / 5

کدام مورد از آثار و فایده های دوستی نیست؟

5 / 5

چرا فردی که نمیتواند برای خود دوستان خوبی پیدا کند، فردی ناتوان است؟

FavoriteLoading افزودن این نوشته به لیست علاقه مندی شما